Search for:
Kompleksowa usługa zarządzania procesami obiegu oraz archiwizacji dokumentów

Archiwum dokumentów

Optymalizacja zadań i dostosowanie się do Państwa potrzeb to nasze główne cele.

Archiwum tradycyjne

Archiwum Tradycyjne spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa oraz standardy określone w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, czego poświadczeniem jest wpis do Rejestru Przechowawców Dokumentacji Osobowej i Płacowej, prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Workflow

Prawidłowy obieg w firmie każdego dokumentu zapewnia właściwe funkcjonowanie nawet największej instytucji. Dzięki wprowadzeniu rozwiązania DMS (Document Management System) znacznie wzrośnie wydajność i skróci się czas pracy z materiałami służbowymi, księgowymi, urzędowymi itp.

OCR

Wdrażane przez nas rozwiązania wykorzystywane są do pozyskiwania danych z dokumentów. Proces ten jest zautomatyzowany dzięki wykorzystaniu oprogramowania OCR. Rozwiązanie może być wykorzystywane w siedzibie Klienta lub proces ten może zostać przekazany do naszego Centrum Outsourcingu...

Archiwum elektroniczne

Workflow Archiwum elektroniczne Archiwum elektroniczneArchiwum elektroniczne

Elektroniczny obieg dokumentów naszego autorstwa esFLOW umożliwia zautomatyzowanie procesów. Gwarantujemy optymalizację pracy wszystkich działów w firmie.

Archiwum tradycyjne

Archiwum Tradycyjne spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa oraz standardy określone w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, czego poświadczeniem jest wpis do Rejestru Przechowawców Dokumentacji Osobowej i Płacowej, prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Archiwum elektroniczne

Autorskie rozwiązanie esDOC usprawnia proces zarządzania dowolną liczbą dokumentów. Do systemu mają dostęp jedynie uprawnieni użytkownicy, którym zapewnia się szybki, bezpieczny i niczym nieograniczony dostęp do dokumentów - z każdego miejsca na Ziemi.

Workflow

Prawidłowy obieg w firmie każdego dokumentu zapewnia właściwe funkcjonowanie nawet największej instytucji. Dzięki wprowadzeniu rozwiązania DMS (Document Management System) znacznie wzrośnie wydajność i skróci się czas pracy z materiałami służbowymi, księgowymi, urzędowymi itp.

Consulting

Jednym z obszarów działalności firmy ESOD jest konsulting w zakresie procesów biznesowych. Przeprowadzamy analizy pozwalające określić potrzeby Klientów, a następnie tworzymy koncepcje proponowanych rozwiązań, które zostaną wdrożone w sprawny i przejrzysty sposób dzięki stosowanym przez nas metodykom zarządzania projektami. Głównym celem prowadzonych działań jest optymalizacja procesów biznesowych zachodzących w firmie Klienta.

OCR

Wdrażane przez nas rozwiązania wykorzystywane są do pozyskiwania danych z dokumentów. Proces ten jest zautomatyzowany dzięki wykorzystaniu oprogramowania OCR. Rozwiązanie może być wykorzystywane w siedzibie Klienta lub proces ten może zostać przekazany do naszego Centrum Outsourcingu, gdzie po zeskanowaniu dokumenty zostaną poddane opisywaniu oraz sprawdzaniu poprawności zaindeksowanych dokumentów. Dzięki oddelegowaniu zadania indeksowania dokumentów pracownicy w firmie Klienta mogą wykonywać inne czynności

Niszczenie dokumentów

Ostatnim etapem pracy z dokumentami papierowymi jest ich zniszczenie. Usługę oferujemy Klientom przechowującym u nas oryginały papierowe oraz tym z Państwa, którzy posiadają własne archiwa i poszukują profesjonalnych i bezpiecznych możliwości likwidacji zasobów papierowych. Wraz z zakończeniem okresu przechowywania dokumentacji niszczymy ją z zachowaniem wszelkich procedur poufności, zgodnie z klasą P-3 normy DIN 66399 (dawniej III klasa tajności normy DIN 32757).

Szybkie i efektywne przetwarzanie druków i informacji

Kontrolę procesu obiegu dokumentów wewnątrz firmy

Wykorzystujemy pliki cookies.
Jak używamy Ciasteczek    Więcej
ZGADZAM SIĘ